Nostra web no utilitza "galetes". No obstant això, altres tercers podran incloure i llegir "galetes" en el seu navegador d'usuari.
Política de cookies +

ALTRES

CONCURS AUDIOVISUAL

 

TEMÀTICA: EQUITAT I COEDUCACIÓ A L'ESPORT

 

Es tracta de dissenyar un cartell, la temàtica del qual ha d'estar relacionada amb la voluntat de promoure a l'activitat esportiva en l'edad escolar, un entorn segur lliure de discriminaciósexual i de gènere, que ofereixi igualtat d'oportunitats a totes les persones independentment del seu sexe (femení/masculí(, la seva identitat de gènere (cissexual/transsexual/trasgènere) o la seva orientació sexual (heterosexual/ homosexual/bisexual/pansexual)

 

Els dos elements principals del cartell són: el lema (eslògan, frase escrita) i la seva imatge gràfica al·lusiva, que representaran el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa al llarg dels propes dos cursos: 2017-18 i 2018-19.

Amb aquest concus us llencem el repte de trobar un eslògan i una imatge que reflecteixi un posicionament en contra del sexisme i la LGTBfòbia (Lesbofòbia, Homofòbia, Trasfòbia i Bifòbia) a l'Esport, un àmbit on no hi ha encara equitat en la visibilitat, la participació ni el reconeixement de les persones que posen en qüestió la "masculinitat hegemònica" de la societat (les dones no femenines, els homes no masculins i les persones LGTB).

 

Participants:

Podran participar en aquest concurs els alumnes del Cicle Superior d'educació primària (aleví), Primer i Segon Cicle d'ESO (infantil i cadet) i Secundària post-obligatòria (juvenil), que participin o no als Jocs Esportius Escolars i resideixin en quealsevol dels Municipis de l'àrea d'influència del Consell Esportiu. Els treball s'haurà de realitzar individualment, excepte en la categoria aleví que es podrà fer per parelles.

 

Característiques desl treballs:

  • Els treballs es presentaran en suport digital (CD o DVD), en format JPG. Els cartells han de mesurar 420 x 210 cm (DIN-A3), i tenir una resolució mínima de 200 pp.
  • Poden haver estat fets íntegrament amb l'ordinador, o parcialment. En cas d'utilitzar fotografies per l'elaboració de la imatge, aquestes han de ser originals de l'autor o autora, i s'han d'incloure dins d'una carpeta en el CD o DVD. No esà permès utilitzar imatges extretes de la xarxa Internet ni escanejades que siguin creacions d'altres autors.
  • El lema també ha de ser original, creat pel participant.

 

Termini i condicions de presentació:

Els treballs es lliuraran abans de l'15 de maig de 2017 a l'oficina del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, c/ dels Jocs Olímpics s/n (Terrassa).

El material lliurat passarà a ser propietat del Consell Esportiu. Cal Identificar degudament l'arxiu amb les dades següents: Nom i cognoms del participant, edat, nivell acadèmic i nom del centre educatiu.

 

Jurat i veredicte:

El jurat serà nomenat pel Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, i estarà format per persones del món esportiu, cultural, audiovisual i artístic. El jurat valorarà positivament aquells treballs que s'adeqüin a les bases del concurs i que fomentin els valors i el joc net del públic.

El concurs podrà ser declarat desert-parcialment en algunes de les categories, o completament-en cas que els treballs presentats no tinguin la suficient qualitat.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

 

Lliurament de premis:

Els treballs que arribin a la final, seran presentats públicament durant el sopar de final de curs el dia 9 de juny 2017. En aquest mateix acte es farà públic el resultat del concurs i es lliuraran els corresponents premis.

 

Acceptació de les bases:

La participació en aquest concurs comporta l'acceptació i compliment de totes aquestes bases.

 

 

Amb la col·laboració de:

 Benitosports    Informatica Carpio