Nostra web no utilitza "galetes". No obstant això, altres tercers podran incloure i llegir "galetes" en el seu navegador d'usuari.
Política de cookies +

 

NORMES DE COMPETICIÓ i DISIPLINA ESPORTIVA

 

Els centres escolars, AMPA, clubs i entitats són responsables directes del bon desenvolupament de les competicions i el comportament dels seus esportistes, preparadors i delegats. És per això que podran ser sancionats quant aquests facin alguna falta contemplada en la present normativa, sense perjudici de les sancions que es puguin aplicar a les persones físiques per part dels organismes competents externs a aquesta normativa.

 

La present normativa es regeix pels reglaments de les competicions de nivell comarcal.

Es consideraran faltes els fets o les omissions previstes en aquest Reglament.

 

Tenint en compte que tota persona susceptible d’aquesta normativa es troba vinculada a l’àmbit educatiu, es pretén que  les sancions tinguin  caràcter formatiu. Això sense perjudici de la obligació que tenen els òrgans jurisdiccionals de no permetre actituds contràries a la convivència esportiva i la formació humana dels esportistes.

 

Si d’un mateix fet o de fets successius se’n deriva més d’una falta, aquestes seran sancionades per separat de manera independent. Totes les sancions són executives, sense perjudici dels recursos d’apel·lació establerts en aquesta normativa.

 

El comitè es reserva sempre  el dret de sancionar de forma cautelar a l’espera d’informes tant dels arbitres com dels equips i/o de les resolucions del comitè d’apel·lació.

 

(clica aquí per descarregar)